چنانچه می‌خواهید فروشی صورت بگیرد، بایستی به‌موقع پیشنهاد بدهید. قطعا می‌گویید این را خودم هم می‌دانم، بهترین زمان توصیه دادن چه است؟ من از کجا بدانم؟ هیچ‌کس به‌جز شما نمی‌تواند تشخیص بدهد. فقط می‌توانم بگویم زمان مناسب، وقتی است که نشانه‌های تمایل را در خریدار ببینید حس درونی خود شما مؤید آمادگی شرایط باشد.


طراحی فروشگاه اینترنتی

فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

تشخیص این‌که پیشنهاد را چطور عنوان کنیم، آسان‌تر از تعیین زمان بیان کردن آن است، بایستی با آمادگی کامل در مورد آن اقدام کنیم.

نکته مهم: پرسش ‌هایی که هرگز نباید در پیشنهاد فروش طرح کرد از این قرارند:« چه‌کار کنم تا این معلت ه انجام شود؟» یا « شما جهت انجام دادن این معلت ه چه انتظاری از من دارید؟» به‌نظر برخی این سوال ها توهین‌آمیز هستند از طرفی فروشنده‌های حرفه‌ای با هدف‌ها وظیفه‌های خود آشنا هستند .

بعضی از فروشنده‌ها پیشنهاد شان را طوری بیان می‌کنند که گویی ارزش چندانی برای جواب مشتری قائل نیستند. این عده با شنیدن «نه» دست از تلاش بر می‌دارند ولی فروشنده‌های حرفه‌ای همواره «نه» را «هنوز نه» تلقی می‌کنند.
۱. بپرسید: استرس و نگرانی د که از معلت ه با ما ضرر بکنید ؟

ی از مشتری چنین پرسش ی شود، چنانچه نگران چیزی باشد آن را ظهور خواهد داد از آن‌جا که اکثرا ً مورد خاصی وجود ندارد و سکوت می‌کند، می‌توانید لحظه ای و فوری بگویید: … «خب پس نیز اکنون که چیزی را از دست نمی‌دهید، امضاء بفرمایید.»
۲. بپرسید: مایلید از خدمات دیگر شرکـت ما هم استفاده بکنید ؟

چنانچه شما فروشنده‌ی شرکـت ی هستید که کالاها متعددی دارد، در ابتدا کار تنها با یک نوع محصول موقعیت خود را تثبیت بکنید در حاشیه راه را برای معلت ه‌های دیگر هموار بکنید .
۳. به مشتری نشان دهید که مایلید در مراحل بعدی کار نیز مشارکت بکنید .

به‌طور مثال بپرسید: می‌خواهید ترتیبی بدهید که من هم تحویل جنس داشته باشیم؟ یا می‌خواهید چند نفر از کارمندان راهنمای ببینند؟ یا به‌نظر شما جلسه‌های روش ی را کی برگزار کنیم؟
۴. بپرسید مانعی سر راه معلت ه با شرکـت شما می‌بیند؟

بگویید: اگر موردی به نظرتان می رسد، بفرمایید تا رفع کنیم.
۵. اگر به مانع یا مشکلی اشاره کرد، بپرسید: تنها به‌خاطر همین یک مورد است که رضایت نمی‌دهید؟

پس چنانچه این مساله بر طرف شود کار تمام است؟
۶. خلاقیت به خرج دهید.

در مدت زمانی که منتظر دریافت جواب مشتری هستید، با یک شوخی جذاب اعلام وجود بکنید . به طور مثال، جهت ش اس ام اس بزنید بزنید بنویسید« با جواب مثبت خواب را به چشم ان من بازگردان» یا «با یک بله‌ی شما شب تار فروشنده‌ی بینوا سحر می‌شود.»
نمک بپاشید و پول پارو بکنید !
۷. شرایطی فراهم بکنید که «نه» گفتن به توصیه تان سخت باشد.

به طور مثال،بگویید: «چطور است روز جمعه ناهار در خدمتتان باشیم تا در این فرصت خواسته‌هایتان را جهت م شرح دهید. همان جا به شما خواهم گفت که بر آوردن آنها در توان ما هست یا نه. این پیشنهاد را می پسندید؟» یا « چگونه است که جهت آزمایش ، یک نمونه از محصول ما را ببرید. اگر به کارایی آن و صحت گفته بنده ایمان نیاوردید ضروری نیست تعرفه ‌اش را بپردازید، پیشنهاد منصفانه است؟»

چنانچه هیچ از موارد های بالا کار ساز نبود:
۷.۵. با شوخی کار را تمام بکنید .

بگویید: می‌دانید چگونه هر دوی ما خلاص می شویم؟ با بله گفتن شما!
نکته مهم

توصیه تان را وقتی عنوان بکنید که مشتری از نظر روحی در شرایط مساعدی باشد. یکی از بدترین مکان‌های ارائه پیشنهاد ، دفتر مشتری است و بهترین جا سر میز صبحانه، ناهار، یا شامی است که شما میزبانید. دفتر خودتان و نمایشگاه‌های تجاری در الویت‌های بعدی قرار دارند.
جواب نهایی

رمز موفق یت در این است که با حالتی دوست ها ه و محترمانه توصیه تان را عنوان بکنید . دقت بکنید مشتری حس نکند تحت فشار قرار گرفته لحنتان آمرانه نباشد. برای کسب مهارت چاره‌ای جز تست زیاد ندارید.